Transportlīdzekļu vadītāju periodiskā apmācība (95. kods)

Transportlīdzekļu C, C1, CE, C1E kategorijas autovadītāji, kuri attiecīgo kategoriju kvalifikāciju ieguvuši līdz 10.09.2009., sākot ar 2014. gada 10. septembri autovadītāja apliecībā jābūt ierakstam par 95. kodu.

Transportlīdzekļu D, D1, DE, D1E kategoriju autovadītāji, kuri attiecīgo kateoriju kvalifikāciju ieguvuši līdz 10.09.2008, sākot ar 2013. gada 10. septembri autovadītāja apliecībā jābūt ierakstam par 95. kodu.

Lai saņemtu ierakstu par profesionālo 95. kodu, Jums ir jāapmeklē autovadītāju periodisko apmācību 35 stundu programma. Pēc apmācībām jādodas uz CSDD un jāapmaina vai jāatjauno profesionālās kvalifikācijas apstiprinošu vadītāja apliecību, iesniedzot:

 • apmaināmo vadītāja apliecību;
 • jāuzrāda medicīnisko uzziņu (uzziņu neuzrāda, ja tiek mainīta ārvalstīs izdota spēkā esoša vadītāja apliecība, kā arī tad, ja šāda informācija ir transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā);
 • sertifikātu par periodiskās apmācības veikšanu, izņemot gadījumus, ja informācija par periodisko apmācību CSDD ir iesniegusi mācību iestāde.

Transportlīdzekļu vadītāji, kas kādu no profesionālajām kategorijām, piemēram CE, iegūst pēc šī noteiktā datuma, kad ir stājusies spēkā prasība vadītāju profesionalitātes apliecinājumam, nedrīkst veikt komercpārvadājumus ar jauniegūtās kategorijas transportlīdzekli vai to sastāvu, ja vadītāja apliecībā nav iegūts profesionālās kvalifikācijas apstiprinošais kods [95].

Apmācību ilgums: 35 stundas (akad. stunda 45 min.), 5 dienu laikā.

Programmas saturs

 • Ekonomiska un racionāla braukšana, ievērojot drošības noteikumus;
 • Transportlīdzekļa transmisija un tās pareiza izmantošana;
 • Drošības ierīču tehniskie parametri un to vadības pārzināšana;
 • Degvielas patēriņa optimizēšana;
 • Pareiza kravas novietošana transportlīdzeklī;
 • Pasažieru komforta un drošības nodrošināšana;
 • Normatīvie akti par transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laiku, kravas vai pasažieru pārvadāšanu;
 • Kravu pārvadājumi (licences (atļaujas) un citi pārvadājumiem nepieciešamie dokumenti, tai skaitā preču pavaddokumenti, robežu šķērsošanas kārtība);
 • Kravu pārvadājumi (licences (atļaujas) un citi pārvadājumiem nepieciešamie dokumenti, tai skaitā preču pavaddokumenti, robežu šķērsošanas kārtība);
 • Ceļu satiksmes negadījumu rašanās iespējamība, bīstamu situāciju prognozēšana, vadītāja rīcība ceļu satiksmes negadījumā;
 • Noziedzības un nelegālās imigrācijas novēršana;
 • Ergonomikas principi;
 • Vadītāja fizisko un garīgo spēju ietekme uz ceļu satiksmes drošību;
 • Avārijas situāciju novērtēšana (palīdzība cietušajiem un pirmās palīdzības sniegšana, personu evakuācija, reakcija agresijas gadījumā, negadījuma protokola sagatavošanas pamatprincipi);
 • Pozitīva komersanta tēla veidošana, kravas vai pasažieru pārvadājumu ekonomiskie apstākļi, tirgus organizācija.

Apgūtās programmas sertifikāts ir derīgs 5 gadus. Maksa par apmācībām - 50 EUR. apmācības notiek dienas, vakara grupās pēc pieprasījuma, kā arī brīvdienās.

Lai pieteiktos nodarbībām, lūdzam aizpildīt pieteikuma veidlapu vai zvanīt pa tālruni: 67 221 799